Executarea silită

Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii

• Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

• Comunicarea actelor de procedură

• Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe

• Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească

• Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă

• Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă

• Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz

• Executări directe:

 - Evacuări 

 - Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 

 - Vizitarea minorului 

 - Puneri în posesie, granituiri, servituți, predări de bunuri etc. 

• Executări indirecte:

 - Urmărirea mobiliară a creanțelor 

 - Urmărirea imobiliară a creanțelor 

• Popriri

• Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin

• Constatarea unor situații de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)

• Procese – verbale de ofertă reală

• Confiscări

• Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale

• Orice alte acte sau operațiuni date de lege in competența lui

Cine suntem?

Aducem claritate în toate procesele de executare judecătorească

 • Suntem o echipă ambițioasă, dornică de autodepășire, ce manifestă o grijă deosebită față de profesie și față de client, preocupată de rezultat.

  Atenția acordată calității actului de executare se reflectă și în parteneriatele cu specialiști în diverse profesii: avocați, notari, consultanți fiscali, experți contabili, experți evaluatori, care dau un plus de valoare muncii noastre în spiritul respectării legii.

 • Toate acestea contribuie la dezvoltarea profesională a biroului nostru, la creșterea cazurilor rezolvate favorabil, iar cei ce lucrează cu noi devin clienți fideli și îi asigurăm de compentență și creativitate în rezolvarea cazurilor și nu în ultimul rând de respectul cuvenit.

  Toți asociații Biroului au o activitate bancară precedentă relevantă, fiind coordonatori sau șefi ai corpului executorilor bancari în bănci din România. Echipa biroului include 4 asistenți și personal auxiliar cu pregătire juridică și experiență relevantă.

 • Competenta Biroului Executor Judecătoresc Teodor Neamțu include Curtea de Apel Alba-Iulia cu următoarele instanțe arondate acesteia, respectiv:

  - pentru județul Alba: Judecătoria Alba-Iulia, Judecătoria Aiud, Judecătoria Blaj, Judecătoria Câmpeni, Judecătoria Sebeș, Tribunalul Alba,

  - pentru județul Hunedoara: Judecătoria Deva, Judecătoria Hunedoara, Judecătoria Brad, Judecătoria Hațeg, Judecătoria Orăștie, Judecătoria Petroșani, Tribunalul Hunedoara

  - pentru județul Sibiu: Judecătoria Sibiu, Judecătoria Agnita, Judecătoria Mediaș, Judecătoria Săliște și Judecătoria Avrig.

Onorariu

Activități prestate - Onorarii minimale și maximale

Legislație Onorariu

Licitații

 

Contact

 

Adresa

DEVA, județul Hunedoara,

Piața Victoriei nr. 2, Clădirea IPH, et.3, cam. 306Mobil: 0766-745997

Tel/Fax: 0354-410560

E-mail: teoneamtu@yahoo.com